سازمان جهانی بهداشت، سلامت را آسایش و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می کند. بهداشت، تمام فعالیتهایی است که به منظور تأمین سلامت افراد انجام می شود. بهداشت درواقع علم و هنر پیشگیری از بیماریها، طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت است.

 

 

راههای تأمین بهداشت شامل سالم سازی محیط، کنترل بیماریهای واگیردار، آموزش بهداشت عمومی، ایجاد خدمات مناسب پزشکی و پرستاری و ایجاد صحیح ترین نظام اجتماعی برای سطح زندگی مناسب است. زمینه های فعالیتهای بهداشتی در شش گروه طبقه بندی می شود:

1. بهداشت در سطح جامعه

2. اقدامهایی در جهت جلوگیری از بیماری و ناتوانی و یا مرگ زودرس

3. خدمات جامع بهداشتی

4. گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارهای حیاتی

5. آموزش همگانی بهداشت..

6. برنامه ریزی جامع بهداشتی و ارزشیابی آن......................شاخصهای بهداشتی

میزانهای مرگ

میزانهای تولد

رشد جمعیت

میزانهای ابتلا و شیوع و وقوع بیماری و طول عمر

/ 0 نظر / 15 بازدید