عوامل بسیاری باعث فساد غذاها می شوند که شامل:

گرما، رطوبت محل نگهداری غذاها، عوامل انسانی، وسایل نگهداری و یا حمل و نقل غذاها عوامل شیمیایی مثل سرب، روی و مس ظروف غذایی، اکسیده شدن غذاها به خصوص روغنها و چربیها، آب و هوا، حشرات و جوندگان و عوامل بیولوژیک مثل انگلها، موجودات ذره بینی و قارچها است. برای بهداشت موادغذایی باید در تولید، توزیع و نگهداری آنها بسیار دقت شود

/ 0 نظر / 14 بازدید