در مورد طبیعی یا مصنوعی بودن عسل و طرز تشخیص آنها از یکدیگر عده ای عقیده دارند عسل وقتی که متبلور. کدور وته نشین گردد تقلبی است وعسل سالم طبیعی همیشه صاف و شفاف باقی می ماند و وقتی که عسل خریداری شده پس از مدتی کدر و ته نشین (شکرکزده) شده.ناراحت شده و به فروشنده اعتراض می کنند. این هم از نظریه ها و عقاید غلطی است که در کشور ما رایج است.

                                      

 

مصرف کننده ایرانی به ویزه تهرانی ها عسل خوب . خالص وطبیعی را عسلی می دانند که رنگش کهربایی تیره یا همانند عقیق باشد.سفت بوده واصطلا حا کش بیایید.اگر 24ساعت در یخچال گذاشته شود (شکرک) نزند. اگر قاشقی از ان برداشته شود قطراتی که سرازیر می شود به صورت باریکه ای ممتد باشد و قطع نشود. عده ای هم تکنیک های خاصی را برای شناسایی توصیه می کنند که پایه و اساس آن معلوم نیست مانند کبریت گرفتن کنار عسل .ریختن چند قطره روی روزنامه و...... هیچ کدام از این عقاید. نظریات و تصورات ارتباطی با عسل از نظر طبیعی یا مصنوعی بودن و همچنین شکرک زدن ان نداشته و ندارد و از نظر عسل شناسان و علم تغذیه به طور کلی مردود است.

لازم به ذکر است که تشخیص عسل طبیعی و مصنوعی به کمک انگشت. قاشق و یا مزه و .........غیر ممکن بوده و فقط به عهده ازمایشگاه می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید