میتوان زندگی سالمتروعمری طولانی تر داشت

 

1- ورزش

2- پرخوری نکردن

3- استرس کمتر

4- استفاده ازهوای سالم

5- تغذیه صحیح و سالم

6- مهر ورزیدن و محبّت کردن به دیگران

7 - ایمان و اعتقاد مذهبی

8- گردش در طبیعت

9- مصرف نکردن الکل،سیگار و مواد مخدر

10- استفاده از آنتی اکسیدانها

11- خواب مناسب و به میزان کافی

12- فعالیت داشتن و به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی

13- جدی بودن در انجام امور زندگی

14- خوشبین نبودن بیش از حد به دیگران

15- ازدواج موفق

/ 0 نظر / 9 بازدید